இசையமுதம்

Banner 1
Banner 2

உங்கள் சிந்தையைக் கவர்ந்த கர்நாடக சங்கீதக் கச்சேரிகள், பாடல்கள் என்பவற்றைத் தரும் இசை நிகழ்ச்சி.

 

எப்போது:  தினமும் அதிகாலை 4:30 (அவுஸ்திரேலிய நேரம்), முதல்

நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர்: காரை. செல்வராஜா