இசை ஊற்று

Banner 1
Banner 2

அரிய பாடல்களையும், சாஸ்திரிய இசைப் பாடல்களையும் சமகால நிகழ்வுகளுடன் தொடர்புபடுத்தி வழங்கும் நிகழ்ச்சி.

 

எப்போது:  ஞாயிற்றுக்கிழமை, பகல் 12 மணி (அவுஸ்திரேலிய நேரம்), முதல்

நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர்: K.வாமதேவா