முற்றத்து மேடை

Banner 1
Banner 2

நேயர்களின் பங்களிப்புடன் சமகால நிகழ்வுகளை நகைச்சுவையோடு உரையாடும் நிகழ்ச்சி. 

 

எப்போது:  சனிக்கிழமை, இரவு 8:30 (அவுஸ்திரேலிய நேரம்), முதல்

நிகழ்ச்சியை வழங்குவோர்: எழில்வேந்தன், ஹரிபாலா மற்றும் ரஞ்சகுமார்